Chi tiết thông báo

BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ NGOẠI NGỮ THÔNG BÁO

Ngày 23/08/2023 lúc 16:34

 Căn cứ vào hồ sơ đề nghị xét duyệt nội trú Ký túc xá Ngoại Ngữ của sinh viên QH2023, Ban Quản lý Ký túc xá Ngoại Ngữ thông báo về việc duyệt nội trú như sau:- Thời gian đăng  ký và xét duyệt từ ngày 24/8/2023 đến trước 17h00 ngày 25/8/2023.- Các bạn sinh viên được duyệt ở Ký túc xá đăng nhập vào tài khoản đăng ký nội trú của mình để biết số tiền phải nộp và hoàn thành thủ tục tài chính:- Đối với sinh viên ĐH Kinh tế: Trước 17h00 ngày 25/8/2023 -  Đối với sinh viên ĐH Ngoại ngữ: Trước 17h00 ngày 26/8/2023 - Đối với sinh viên ĐH Công nghệ: Trước 17h00 ngày 27/8/2023.- Các bạn sinh viên không nằm trong đối tượng được duyệt sẽ được trả lại hồ sơ trên phần mềm (Do sinh viên không thuộc diện ưu tiên được xét và số lượng chỗ ở hạn chế)Trân trọng thông báo